Uttalande

 In Nyheter

Med anledning av den uppmärksamhet som varit den senaste tiden i media får vi meddela följande.

Danowsky & Partners biträder Dagens Nyheter och Expressen i deras begäran att Google, som äger YouTube, ska stänga vissa kanaler och ta bort visst material på YouTube som bland annat utgör upphovsrättsintrång. Advokatbyråns uppgift är att på bästa sätt företräda sina klienter och deras intressen vilket vi även i detta fall gjort.

I samband med ärendet har flera av våra medarbetare upplevt olika typer av trakasserier och hot. En polisanmälan om detta har gjorts.

Danowsky & Partners värnar om medarbetarnas säkerhet, välbefinnande och arbetsro. Vi kommer därför inte att ytterligare kommentera detta ärende.