Ulf IsakssonAdvokat, Partner

  Ulf Isaksson

  Advokat, Partner | +46 70 870 07 33ulf.isaksson@danowsky.se

  Ulf arbetar framförallt med medie- och immaterialrätt, konkurrens- och marknadsrättsliga frågor samt tvistlösning.

  Ulf har i betydande omfattning företrätt klienter i rättegångar vid svensk domstol, inklusive Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, men också vid Patent- och Marknadsdomstolen, EU-domstolen i Luxemburg och Europadomstolen i Strasbourg. Som exempel kan nämnas talan mot Konkurrensverket i Marknadsdomstolen, biträde till en chefredaktör vid en av landets största tidningar angående svensk lags oförenlighet med unionsrätten samt ett kreditupplysningsföretag i tvist mot Datainspektionen angående villkoren för tillhandahållande av kreditupplysningar.

  Ulf har varit ledamot i Personskadekommittén (dir 1999:18) och Integritetskommittén (dir 2014:65). Han har flera gånger haft advokatsamfundets uppdrag att utarbeta remissvar till regeringen. Dessutom gästföreläser han sedan många år om upphovsrätt och medierätt på Stockholms universitet.

  Ulf har också författat flera artiklar, framförallt inom området för EU-rätt samt medie- och immaterialrätt. Han har skrivit kapitlet om non-contractual liability i Cyber Law in Sweden (huvudförfattare Christine Kirchberger), Wolters Kluwer 2011 och 2014 samt avsnittet om svensk rätt i Carter-Ruck on Libel and Privacy, Sweet & Maxwell 2010.

  RANKINGS

  Ulf är rankad av Chambers inom media och IP.

  Ulfs medierättsliga kompetens och engagemang är särskilt uppskattat av klienterna:
  ”We are very pleased with his great commitment and extraordinary ingenuity” (Chambers Europe 2019)
  ”We can call him day or night and he is always ready to solve any of our problems.” (Chambers Europe 2019)

  UTBILDNING
  • Uppsala universitet, jur kand (1990)
  • University of Amsterdam, ASIR, LL.M. (1993)
  KARRIÄR
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (1990—1992)
  • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå (1993—1997)
  • Delägare, Danowsky & Partners Advokatbyrå (sedan 1997)
  INRIKTNING

  Media | IP | Tvistlösning

  Thérèse Ramberg - Danowsky