Ann NilssonAdvokat, Managing Partner

  Ann Nilsson

  Advokat, Managing Partner | +46 70 513 05 75ann.nilsson@danowsky.se

  Ann Nilsson har bred affärsjuridisk erfarenhet. Hon arbetar med kommersiella avtal och löpande affärsjuridisk rådgivning för svenska och utländska klienter inom framför allt arbetsrätt, marknadsrätt och företagsöverlåtelser.

  På det arbetsrättsliga området har Ann gedigen erfarenhet som rådgivare i samband med övergång av verksamhet, interna omstruktureringar, kontroll av arbetstagare och integritet, misstänkt illojalitet, uppsägningar och avsked etc.

  Under sin tid på byrån har Ann biträtt i förvärv och försäljningar av bolag och verksamheter inom bland annat fastighetsbranschen, energi, kommunikation, media- och underhållning, vård och omsorg samt upplevelseindustrin.

  Ann har biträtt klienter inför allmän domstol, Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen. Som exempel kan nämnas att hon företrätt både kärande- och svarandesidan i mål om vilseledande marknadsföring och renommésnyltning. Ann biträder även arbetsgivare i tvister rörande avsked, illojal konkurrens och brott mot lagen om skydd för företagshemligheter.

  Sedan den 1 april 2014 är Ann managing partner på byrån.

  UTBILDNING
  • Stockholms universitet, jur kand (2001)
  KARRIÄR
  • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå (2001—2011)
  • Delägare, Danowsky & Partners Advokatbyrå (sedan 2012)
  INRIKTNING

  Arbetsrätt | Marknadsrätt | Allmän affärsjuridik

  Andreas Eriksson - DanowskyDaniel Wåtz - Danowsky