Skivbolag och digitala förfoganden

 In Nyheter

Svea hovrätt har i dag ändrat Solna tingsrätts dom i målet mellan Johan Johansson och skivbolaget MNW. I tingsrätten förbjöds MNW att genom Spotify och iTunes tillgängliggöra vissa inspelningar som Johan Johansson medverkat i. Hovrätten upphäver förbudet och förpliktar Johan Johansson att ersätta MNW för rättegångskostnaderna både i tingsrätten och hovrätten. Hovrätten anser att Johan Johansson såväl genom passivitet som konkludent handlande har accepterat att MNW haft rätt att tillgängliggöra inspelningarna online. Peter Danowsky är ombud för MNW.