Vår modell

Hos oss styr kunderna hur vi är organiserade

Danowsky & Partners ägs av delägare som alla arbetar aktivt i våra uppdrag. Verksamheten drivs enligt en strikt true partnership-modell. Vi är övertygade om att det här minskar risken för att klienter eller uppdrag hanteras utifrån enskilda juristers personliga ekonomiska intressen. Vi har märkt att modellen underlättar för ett arbetssätt där delägarna samarbetar i uppdragen och att varje fråga bemannas utifrån vad som är bäst för klienten.

Alla våra experter har en bred affärsjuridisk bakgrund. Vi tror att en gedigen erfarenhet från olika branscher och rättsområden är viktigt för att snabbt kunna se samband och möjligheter i en miljö som blir allt mer komplex och integrerad.

Vi är stolta över att ha bland den högsta kundnöjdheten i branschen.

Vi har tre värderingar som präglar oss i vårt arbete, vi ska vara enkla, orädda och ansvarstagande. Att vi är enkla innebär att vi är enkla att nå, smidiga att ha att göra med och tydliga i vår rådgivning. Att vi är orädda innebär att vi inte räds svåra utmaningar eller att ge tydliga rekommendationer, även i komplicerade uppdrag. Med ansvarstagande menar vi att vi alltid sätter klienten först och att vi månar om våra medarbetare. I synen på yrkesetik och advokatens oberoende roll är vi traditionella. Vi står alltid bakom våra klienter, de uppdrag vi åtar oss och de råd vi ger. Vi är alltid oberoende.