Referensuppdrag

Bredd i kompetens ger bredd i uppdrag

Under senare år har vi bland annat biträtt:

Tidsam, Sveriges största distributör av tidningar och tidskrifter, i förvärvet av Interpress Svenska AB med dotterbolag från norska Reitan.

AFA Försäkring i samband med att AFA förvärvade 50 procent av aktierna i Grön Bostad AB, som är ett fastighetsbolag med inriktning på hyresrätter och studentlägenheter med miljöprofil i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Västerås.

En av Nordens största optikkedjor med villkoren för ett helt nytt koncept för glasögonköp. Uppdraget omfattade samtliga nordiska länder, med en rad konsument- och marknadsrättsliga aspekter.

Havas S.A. vid förvärvet av medie- och webbyrån Bizkit Wisely. Havas-koncernen är en av världens största kommunikationskoncerner och Bizkit Wisely är en ledande mediabyrå i Sverige.

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB i samband med förvärvet av samtliga aktier i ThyssenKrupp Marine Systems AB (tidigare Kockums). SAAB Kockums blev en del av Saabs affärsområde Security and Defence Solutions och konstruerar, bygger och underhåller militära marina system som ubåtar och ytfartyg.

Norska energibolaget Troms Kraft AS i en pågående tvist mot Grant Thornton om revisorsansvar. Situationen i det svenska dotterbolaget Kraft & Kultur aktualiserade även arbetsrättsliga överväganden när VD:n misstänktes och senare dömdes för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott.

Girjas sameby i en uppmärksammad tvist mot svenska staten angående jakt- och fiskerättigheter i geografiska områden som samebyn nyttjat under lång tid men som tillhör staten.

Två tidigare styrelseledamöter i de tvister som följt på kollapsen av HQ Bank. Det sammanlagda kravet i processen överstiger 5 miljarder kronor.

Fem ljudboksförlag i ett mål i EU-domstolen och Högsta domstolen där förlagen begärde att en ISP (internet service provider) skulle lämna uppgift om vem som stod bakom den server genom vilken e-böcker tillgängliggjordes i strid med upphovsrättslagen.

MNW Music och Warner Music i tvister om rätten att tillgängliggöra vissa inspelningar via Spotify och iTunes enligt kontrakt med artister som tecknades innan den typen av digital användning existerade.

SAAB AB (försvar- och säkerhet) i samband med de komplicerade varumärkes- och firmafrågor som uppstod vid SAAB Automobile AB:s konkurs och senare i förhandlingar med NEVS om att använda Saab som varumärke på NEVS elbilar.

Folksam mot snabblåneföretaget Folkia i en tvist om varumärkes- och firmaintrång.

En grupp hotell- och parkeringsbolag i ett ärende hos Konkurrensverket mot Swedavia om ett avgiftssystem för angöring vid Arlanda flygplats.

Ett antal mediebolag angående tillämpningen av bestämmelser i radio- och TV-lagen på marknadsföring i podcasts och andra nya medieformer.

Ett av Sveriges största medieföretag med avtal rörande implementering av IT-system för betaltjänster (så kallad betalvägg).

En statlig myndighet med att analysera avtalen med en av världens ledande IT-företag, ta fram handlingsalternativ och ge förhandlingsstöd i samband med förseningar och fördyringar i implementering av ett omfattande IT-baserat betalsystem för vissa offentliga avgifter.