Karriär

Är du expert eller vill bli?

På en arbetsplats av vår storlek och med en så utpräglad kvalitetsinriktning blir betydelsen av varje individ stor. Alla känner alla. Alla blir sedda. Arbetsgrupperna är små. Beslutsvägarna korta. Kraven höga. Som medarbetare får man stora möjligheter att påverka sin egen situation men också ett stort ansvar. Därför är arbetsmiljön och kompetensutvecklingen oerhört viktig för oss. Vår modell med en platt organisation där delägarna är aktivt involverade i uppdragen innebär att du som nyanställd direkt får arbeta med några av Sveriges skickligaste advokater inom sitt område.

För oss är det viktigt att både vi som arbetsplats och våra medarbetare är engagerade i vårt samhälle. Därför har vi sedan många år ett nära samarbete med Amnesty Internationals svenska sektion. Vi hjälper dem utan ersättning i olika juridiska frågor och det här samarbetet gör det möjligt för våra medarbetare att ägna en del av arbetstiden åt ideellt arbete. För att förstärka incitamenten till ideellt arbete får man som biträdande jurist tillgodoräkna 50 timmar av ideellt arbete vid bonusutvärderingen.

BITRÄDANDE JURIST
Vi utbildar alla våra biträdande jurister internt för att de ska få en bred grund för sin framtida karriär. Det betyder att de under de första åren brukar få arbeta inom alla våra expertområden och med många olika typer av uppdrag och branscher. Vi tror att en bred erfarenhet är nödvändig för att bli en riktigt bra affärsjurist. Det är också viktigt för att med tiden kunna specialisera sig på ett kvalificerat sätt.

Arbetet som biträdande jurist är ett utpräglat karriäryrke. Det bygger på snabb och kontinuerlig utveckling. På några år ska man gå från att vara en relativt nybliven jurist utan praktisk erfarenhet till en roll som advokat med ett stort personligt ansvar för både uppdrag, klienter och yngre medarbetares utveckling. Kraven är höga och förutsätter stark motivation.

Vi erbjuder marknadsmässiga löner och generösa bonusvillkor. För närvarande tillämpas ett bonussystem som i korthet innebär en extra månadslön för den som når över 1 350 debiterbara timmar per kalenderår. För varje 100 timmar därutöver utgår ytterligare en månadslön.

STUDENT
För dig som fortfarande är student men vill pröva på arbetet som affärsjurist erbjuder vi både uppsatspraktik och sommarnotarieplatser.

Att praktisera eller arbeta som sommarnotarie är ett mycket bra sätt för dig att lära känna oss – och för oss att lära känna dig. Många av våra uppsatspraktikanter och sommarnotarier har fått anställning efter examen.

Uppsatspraktik genomförs i regel under ca tio veckor i inledningen av den termin då du skriver ditt examensarbete, men vi är också öppna för andra upplägg. Under praktikperioden får du både en inblick i arbetet på en advokatbyrå och praktisk erfarenhet. Dina arbetsuppgifter beror på de klientuppdrag som vi för tillfället arbetar med och kan inkludera exempelvis informationsinsamling och rättsutredningar. Du arbetar nära våra jurister och deltar i interna möten och utbildningar.

Varje sommar tar vi emot en eller flera sommarnotarier. Vi ser helst att du läst minst sex terminer på juristutbildningen. Arbetet som sommarnotarie handlar framför allt om att få grundläggande insikter och en inblick i arbetet på en advokatbyrå. Varje sommarnotarie får en handledare som ansvarar för att planera perioden, fördela arbetsuppgifter och följa upp utfört arbete.

ANSÖKAN
Vi söker alltid skickliga och ambitiösa jurister. Vill du bli en av oss? Oavsett om du söker uppsatspraktik, eller en tjänst som sommarnotarie eller biträdande jurist är du välkommen att skicka din ansökan till rekrytering@danowsky.se.

En ansökan ska innehålla ett kort följebrev, CV, kopior på jur kand- och gymnasiebetyg samt kopior på eventuella andra handlingar som du vill åberopa.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi sparar de ansökningshandlingar med dina uppgifter som du skickar till oss. Uppgifterna används av oss för att administrera och  utvärdera din ansökan. Vi behåller uppgifterna under rekryteringsprocessen och en viss tid därefter. Inga uppgifter sparas dock längre tid än sex månader från den dag då du skickade oss din ansökan. Om du vill att vi raderar, rättar eller kompletterar någon uppgift om dig eller om du vill begära ett registerutdrag ber vi dig att kontakta oss på lawfirm@danowsky.se.