Mindre och medelstora byråer vinnare när branschen digitaliseras

 In Nyheter

Marknaden för juridiska tjänster med digitala lösningar befinner sig på stark frammarsch.

I takt med att möjligheterna och behoven av digitala lösningar ökar har det blivit möjligt att tillhandahålla mer komplexa tjänster. I en ny rapport från Konkurrensverket om digitaliseringens effekter påtalas hur arbete som tidigare krävde flera advokater och biträdande jurister nu kan göras av en person tack vare digitaliseringen. Rapportens författare, forskaren Christian Sandström skriver att, ”Tekniken har skapat ett utrymme för advokaten att fokusera på det som yrket egentligen handlar om i form av kvalificerad analys och rådgivning …”

Det finns även tecken på att flera olika delar av juridiken rör sig i den här riktningen och att utrymme skapas för mer nischade byråer, vilket i sin tur gör det möjligt för medelstora och mindre byråer att tillhandahålla mer komplexa tjänster.

Läs hela Konkurrensverkets rapport här