Lunchseminarium för Marknadsföreningen

 In Nyheter

Den 12 december höll Karin Nordborg och Ann Nilsson ett uppskattat lunchseminarium för ett 50-tal av Marknadsföreningens medlemmar. Temat var ”juridiska fallgropar inom digital marknadsföring” och Karin och Ann talade bland annat om reklamidentifiering, gränsdragningen mellan redaktionellt material och marknadsföring, vikten av att rättighetsklarera (globalt!) samt utmaningar med den kommande dataskyddsförordningen.

Marknadsföreningen är en ideell förening för professionella inom marknadsföring, kommunikation, media och PR. Föreningen arbetar för att främja utveckling och kompetensutveckling för sina medlemmar samt öka kunskaper och upplysning inom marknadsföringsfrågor.