Förslag om nya varumärkes- och firmabestämmelser

 In Nyheter

Varumärkeslagen bör moderniseras och förenklas samtidigt som EU:s varumärkesdirektiv från 2015 implementeras i svensk rätt. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Förslaget omfattar också en ny lag om företagsnamn, tänkt att ersätta firmalagen.

 Regeringens förslag innebär att den svenska varumärkeslagen närmar sig de regler som gäller för EU-varumärken och för varumärken i många andra medlemsstater. Lagen blir också mer teknikneutral när det gäller vad som kan utgöra ett varumärke. Det gör det lättare att registrera varumärken som inte består av traditionella ord eller figurer som kan återges grafiskt, t ex ljudvarumärken eller animerade märken.

Varumärkesskyddet utvidgas till att omfatta varumärkesförfalskningar även i de fall varorna endast passerar Sverige utan att släppas på marknaden här (s k transitering). Syftet är att stärka ensamrätten och göra det lättare för Tullverket att ingripa mot olaglig handel med piratkopior av olika slag.

Lagrådsremissen innehåller även ett förslag om ny lag om företagsnamn som ska ersätta 1974 års firmalag. Förslaget innebär huvudsakligen en redaktionell översyn och en språklig modernisering av regelverket. Förhoppningen är att ändringarna ska göra det lättare för enskilda företagare och andra att förstå reglerna och använda lagstiftningen, vilket kan leda till kostnadsbesparingar för enskilda.

Både ändringarna i varumärkeslagen och den nya lagen om företagsnamn föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

(Lagrådsremissen Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn, 20 april 2018)