Tvistlösning

Vår arbetsgrupp för tvistlösning är
en av Sveriges mest meriterade

Vår tvistlösningsgrupp har stor erfarenhet av alla typer av kommersiella tvister.

Verksamheten är inriktad på att biträda företag, myndigheter och organisationer som befinner sig i en situation som har eller kan komma att utvecklas till en tvist. Förutom biträde i alla typer av kommersiella tvister, såväl i domstol som i svenska och internationella skiljeförfaranden, innefattar vårt arbete ofta rådgivning i ett inledande skede med bland annat strategiska överväganden, positionering och riskanalyser.

Sedan advokatbyrån bildades har vi varit ombud i mer än 20 mål inför Högsta domstolen. Vi har också drivit och vunnit mål i såväl EG-domstolen som Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Under åren har vi byggt upp en arbetsmodell för att hantera tvister som maximerar förutsättningarna för framgång i varje led.

Advokaterna i tvistlösningsgruppen har återkommande uppdrag som skiljemän.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA VÅRA EXPERTER INOM TVISTLÖSNING