Media och IT

Teknik förändrar allt utom behovet av experter

Vi har under lång tid haft många klienter inom mediabranschen vilket gjort att vi kunnat utveckla Sveriges främsta kompetens inom tryck- och yttrandefrihetsfrågor.

Utöver frågor om sociala media, förtal och databasskydd arbetar den här arbetsgruppen med bland annat skydd för personuppgifter, regelverket kring kreditupplysningar och andra regulatoriska frågor.

På IT-sidan har vi också mer än 20 års erfarenhet av att granska, upprätta och förhandla de flesta typer av avtal. Vi biträder vid upphandlingar och implementeringar av IT-system, outsourcing, licensiering av programvara, e-handel och personuppgiftsfrågor. I samarbete med våra övriga arbetsgrupper hanteras överlåtelser av teknikintensiva verksamheter, tvister och konkurrensärenden.

Mediabranschen och andra IT-intensiva branscher utvecklas snabbt. Som regelbunden rådgivare till flera av Sveriges största mediehus följer vi med i den utvecklingen.