IP och Marknad

Vi följer inte bara utvecklingen, vi leder den

Vår arbetsgrupp för IP och marknad arbetar med immaterialrätt (Intellectual Property), marknadsföringsrätt, konkurrensrätt och offentlig upphandling. Gruppen är också i hög grad verksam inom spel- och lotterijuridiken.

Immaterialrättsliga frågor kan röra allt från design- och varumärkesskydd till olovlig kopiering av texter och andra upphovsrättsligt skyddade verk. Frågor med anknytning till film, musik och design har vi haft som kärnområde sedan start och advokaterna som är verksamma i gruppen har alla över 15 års erfarenhet.

Vi rankas av bland andra Chambers Global och Legal 500 som ledande i Sverige inom immaterialrätt. Flera av våra advokater har också särskilda omnämnanden och anlitas ofta som föredragshållare och experter i olika utredningar.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA VÅRA EXPERTER INOM IP OCH MARKNAD