Allmän affärsjuridik

Låt inte komplicerade juridiska utmaningar hindra er

Vår arbetsgrupp för allmän affärsjuridik arbetar med en bredd av kommersiella frågor och har lång erfarenhet av komplexa affärer.

Behovet av välskrivna och väl förhandlade avtal spänner över de flesta rättsområden och branscher. Vi tror att den som har störst förståelse för den kommersiella verkligheten och bakomliggande juridik även skriver de bästa avtalen.

Vi hjälper våra klienter med att upprätta och förhandla de flesta typer av avtal. Det kan bland annat gälla företags- och verksamhetsöverlåtelser, aktieägaravtal, outsourcing, leveransavtal och distributionsavtal, samarbetsavtal, incitamentsprogram, licens- och IT-leveransavtal. Vår rådgivning omfattar även bolagsbildningar, emissioner, granskningsuppdrag och andra organisationsfrågor.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA VÅRA EXPERTER INOM ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK