EU-domstolen om ”piratstreaming”

 In Nyheter

En nederländsk domstol begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tillåtligheten av en viss multimediaspelare. Spelaren innehöll en förinstallerad programvara som bland annat länkade vidare till olika streamingsajter. Sajterna innehöll upphovsrättsligt skyddat material (filmer, serier och liveutsändningar) som lagts upp utan rättsinnehavarnas tillstånd. Säljaren gjorde i sin reklam gällande att den som köpte spelaren enkelt och utan kostnad kunde ta del av filmer som fanns tillgängliga på nätet, utan upphovsrättsinnehavarens samtycke.

EU-domstolen fann att säljaren, genom programvaran, avsiktligt skapade en direkt förbindelse mellan de sajter som olagligt sprider skyddade verk och köparna av mediaspelaren. För köparna var den främsta anledningen att köpa spelaren att få direkt tillgång till de aktuella sajterna.

Mot den bakgrunden konstaterade EU-domstolen att försäljningen av den aktuella mediaspelaren var att likställa med en sådan ”överföring till allmänheten” i upphovsrättsdirektivets mening som omfattas av upphovsmännens ensamrätt. Domstolen fann också att det tillfälliga mångfaldigande av ett material som sker när det streamas, inte är undantaget från ensamrätten när streamingen sker från en sajt där skyddat material görs tillgängligt utan upphovsmännens medgivande. De tillfälliga kopiorna minskar nämligen den lagliga försäljningen och orsakar upphovsmännen oskälig skada.

I och med EU-domstolens utslag ändras förutsättningarna för laglig streaming markant. Domen öppnar för att den som tittar på streamat material, i vissa situationer där han eller hon känner till att innehållet ifråga har publicerats utan upphovsmännens tillstånd eller har betalat just för att komma åt sådant material, gör sig skyldig till upphovsrättsintrång.

Mål C‑527/15