Axel Springer fick framgång mot Adblock Plus

 In Nyheter

Eyeo GmbH:s affärsmodell för annonsblockeringsverktyget Adblock Plus med möjlighet till vitlistning av s k acceptable ads mot betalning strider mot tysk marknadsrätt. Det konstaterade en domstol i Köln i slutet på juni. Alex Springer uppges nu bli den första mediekoncern vars annonser släpps igenom utan avgift.

Flera mediaföretag i framförallt Tyskland har de senaste åren på olika rättsliga grunder väckt talan mot Eyeo GmbH, som är det företag som tillhandahåller de populära annonsblockerings-verktygen Adblockers och Adblock Plus. En av dem som har haft invändningar mot Eyeos affärsmetoder är den tyska mediekoncernen Axel Springer, som bland annat äger och utger tidningarna Bild och Die Welt. Hittills har dock försöken att på rättslig väg stoppa eller begränsa de negativa effekterna av användningen av adblockers inte varit framgångsrika. Den dom som meddelades härom veckan kan möjligen föranleda andra att agera.

Den aktuella tvisten har avsett Eyeos erbjudande, till Alex Springer och andra aktörer, om s k acceptable-ads. ”Acceptable-ads” är en inställning som innebär att Adblock Plus filter, på individuell basis, tillåter annonser från annonsörer som åtagit sig att följa av Eyeo fastställda kriterier för online-annonsering och som godkänts av Eyeo. Dessa godkända annonser visas således även för den som valt att använda blockeringsverktyget.

Möjligheten till vitlistning är gratis för de flesta företag men inte för de allra största aktörerna. För dessa, däribland Axel Springer, kräver Eyeo en del av de intäkter som annonserna genererar. Normalpriset uppges vara 30 procent av intäkterna. Metoden har kritiserats som konkurrensbegränsande och otillbörlig. De största företagen tvingas finansiera adblocking mot att deras annonser inte blockeras.

Eyeo uppger i en kommentar till domen att domstolen i Köln, liksom andra instanser i tidigare tvister, funnit att annonsblockering som sådan är laglig. Med hänvisning till Tysklands implementering 2015 av EU-rättsliga bestämmelser om skydd mot aggressiva affärsmetoder, förbjuds dock Eyeo från att fortsätta att ta betalt av Alex Springer för att sätta upp deras annonser på den vita listan.

Eyeo uppger att domen kommer att överklagas till Bundesgerichtshof, d v s den tyska motsvarigheten till Högsta domstolen.