Aktuellt

Ökade möjligheter att filma med drönare

Riksdagen: Sedan den 1 augusti behöver företag och privatpersoner inte längre Länsstyrelsens tillstånd enligt kameraövervakningslagen för att få filma från drönare. Myndigheter omfattas inte av det särskilda undantaget. I ett avgörande från hösten 2016 fann Högsta förvaltningsdomstolen (se HFD [...]

Läs mer

Lagrådsremiss om ändrade mediegrundlagar

Riksdagen: Mot bakgrund av förslagen i Mediegrundlagskommitténs betänkande, SOU 2016:58, lämnade regeringen den 22 juni en lagrådsremiss med förslag på ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Flera av ändringsförslagen berör grundlagsskyddad verksamhet på [...]

Läs mer

Lagrådsremiss om ändrade mediegrundlagar

Mot bakgrund av förslagen i Mediegrundlagskommitténs betänkande, SOU 2016:58, lämnade regeringen den 22 juni en lagrådsremiss med förslag på ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Flera av ändringsförslagen tar sikte på grundlagsskyddad verksamhet på [...]

Läs mer

Förslag om ökat rehabiliteringsansvar

En tidig bedömning av rehabiliteringsbehovet och tidiga rehabiliteringsinsatser på arbetsplatsen är, enligt en promemoria från Socialdepartementet, centrala faktorer för att påskynda återgången i arbete för den som är sjukskriven. Mot den bakgrunden föreslås att det införs en lagstadgad [...]

Läs mer

EU-domstolen om ”piratstreaming”

En nederländsk domstol begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tillåtligheten av en viss multimediaspelare. Spelaren innehöll en förinstallerad programvara som bland annat länkade vidare till olika streamingsajter. Sajterna innehöll upphovsrättsligt skyddat material (filmer, [...]

Läs mer
page 1 av 3