Aktuellt

AFA säljer Hagahuset i Solna

AFA Fastigheter har tecknat avtal med Fabege om försäljning av fastigheten Fortet 2 i Solna, mer känd som Hagahuset. Hagahuset omfattar ca 6 400 kvm kontorsyta samt restaurang Haga. Tillträde sker den 1 februari 2017. AFA biträddes i affären av Danowsky & Partners med Johan Lidbeck som [...]

Läs mer

Lunchseminarium för Marknadsföreningen

Den 12 december höll Karin Nordborg och Ann Nilsson ett uppskattat lunchseminarium för ett 50-tal av Marknadsföreningens medlemmar. Temat var ”juridiska fallgropar inom digital marknadsföring” och Karin och Ann talade bland annat om reklamidentifiering, gränsdragningen mellan redaktionellt [...]

Läs mer

Nu införs de nya upphandlingsreglerna

Nyligen beslutade riksdagen om införandet av tre nya upphandlingslagar: lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK). De nya lagarna träder i kraft den 1 januari 2017. EU:s upphandlingsdirektiv från [...]

Läs mer

Nyheter på varumärkesfronten

2015 års varumärkesutredning har presenterat sitt betänkande ”En känneteckensrättslig reform”, SOU 2016:79, som bland annat syftar till att genomföra EU:s nya varumärkesdirektiv. Flera av nyheterna rör reglerna för invändning. I betänkandet föreslås att kravet på grafisk återgivning [...]

Läs mer

Försvagningar i grundlagsskyddet

Mediegrundlagskommittén presenterar i dag sitt betänkande Ändrade mediegrundlagar, SOU 2016:58. Betänkandet innehåller en rad förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen (”TF”) och yttrandefrihetsgrundlagen (”YGL”). Preskriptions- och ansvarsregler för nätpubliceringar Kommittén föreslår [...]

Läs mer

Skivbolag och digitala förfoganden

Svea hovrätt har i dag ändrat Solna tingsrätts dom i målet mellan Johan Johansson och skivbolaget MNW. I tingsrätten förbjöds MNW att genom Spotify och iTunes tillgängliggöra vissa inspelningar som Johan Johansson medverkat i. Hovrätten upphäver förbudet och förpliktar Johan Johansson att [...]

Läs mer

Tidsam köper Interpress

Tidsam har tecknat avtal med norska Reitan om att köpa samtliga aktier i Svenska Interpress AB inklusive dotterbolaget Interpress Norge AS. Förvärvet ska prövas av den norska konkurrensmyndigheten. Tidsam har drygt 20 förlags uppdrag att distribuera ca 400 tidskriftstitlar till närmare 7.000 [...]

Läs mer

Karin Nordborg topprankad inom IP

Managing Intellectual Property – IP STARS sammanställer årligen en lista över de främsta kvinnorna inom IP-området, Top250 list. Denna gång har undersökningen varit global och pågått från november 2015 till februari 2016. Vi är väldigt stolta över att Karin är med på listan som en av två [...]

Läs mer
page 1 av 2