Aktuellt

Förslag om ny kamerabevakningslag

Regeringen har lämnat en proposition med förslag om en ny kamerabevakningslag vilken ska ersätta den nuvarande kameraövervakningslagen (2013:460). Den nya lagen avser att undanta viss kamerabevakning från tillståndsplikt, förbättra möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda [...]

Read More

Uttalande

Med anledning av den uppmärksamhet som varit den senaste tiden i media får vi meddela följande. Danowsky & Partners biträder Dagens Nyheter och Expressen i deras begäran att Google, som äger YouTube, ska stänga vissa kanaler och ta bort visst material på YouTube som bland annat utgör [...]

Read More

HQ-målet – tingsrättens dom

Peter Danowsky, med biträde först av jur kand Anna Smitt och sedan av jur kand Åsa Johansson, har varit ombud för två av de styrelseledamöter i HQ Bank, som krävts på skadestånd och bristtäckningsansvar. Peter Danowsky kommenterar domen så här: Att tingsrätten, så när som på ersättning för ett [...]

Read More

Girjas-målet i hovrätten

Förhandlingen i Hovrätten för Övre Norrland i målet mellan Girjas sameby och staten är nu avslutad. Målet gäller om det är samebyn eller staten som ska bestämma över upplåtelse av småviltjakt och fiske i samebyns område. Girjas hade framgång i tingsrätten och staten överklagade. Hovrättens dom [...]

Read More

Proposition om ändrade mediegrundlagar

Den 30 november överlämnade regeringen proposition 2017/18:49 till riksdagen om ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Flera av de föreslagna ändringarna berör grundlagsskyddad verksamhet på internet. Regeringen föreslår en ansvarsbegränsning som innebär [...]

Read More
page 1 of 4