Aktuellt

Förslag om ny kamerabevakningslag

Regeringen har lämnat en proposition med förslag om en ny kamerabevakningslag vilken ska ersätta den nuvarande kameraövervakningslagen (2013:460). Den nya lagen avser att undanta viss kamerabevakning från tillståndsplikt, förbättra möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda [...]

Läs mer

Skyddet för företagshemligheter stärks

Proposition: Regeringen föreslår en ny lag om företagshemligheter. Till nyheterna hör att fler angrepp på företagshemligheter ska kunna förbjudas och ökade möjligheter till skadestånd för företag som drabbats. Ett stärkt skydd för företagshemligheter anses ge bättre förutsättningar för [...]

Läs mer

Uttalande

Med anledning av den uppmärksamhet som varit den senaste tiden i media får vi meddela följande. Danowsky & Partners biträder Dagens Nyheter och Expressen i deras begäran att Google, som äger YouTube, ska stänga vissa kanaler och ta bort visst material på YouTube som bland annat utgör [...]

Läs mer

HQ-målet – tingsrättens dom

Peter Danowsky, med biträde först av jur kand Anna Smitt och sedan av jur kand Åsa Johansson, har varit ombud för två av de styrelseledamöter i HQ Bank, som krävts på skadestånd och bristtäckningsansvar. Peter Danowsky kommenterar domen så här: Att tingsrätten, så när som på ersättning för ett [...]

Läs mer

Girjas-målet i hovrätten

Förhandlingen i Hovrätten för Övre Norrland i målet mellan Girjas sameby och staten är nu avslutad. Målet gäller om det är samebyn eller staten som ska bestämma över upplåtelse av småviltjakt och fiske i samebyns område. Girjas hade framgång i tingsrätten och staten överklagade. Hovrättens dom [...]

Läs mer

Proposition om ändrade mediegrundlagar

Den 30 november överlämnade regeringen proposition 2017/18:49 till riksdagen om ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Flera av de föreslagna ändringarna berör grundlagsskyddad verksamhet på internet. Regeringen föreslår en ansvarsbegränsning som innebär [...]

Läs mer
page 1 av 4