Aktuellt

HQ-målet – tingsrättens dom

Peter Danowsky, med biträde först av jur kand Anna Smitt och sedan av jur kand Åsa Johansson, har varit ombud för två av de styrelseledamöter i HQ Bank, som krävts på skadestånd och bristtäckningsansvar. Peter Danowsky kommenterar domen så här: Att tingsrätten, så när som på ersättning för ett [...]

Läs mer

Girjas-målet i hovrätten

Förhandlingen i Hovrätten för Övre Norrland i målet mellan Girjas sameby och staten är nu avslutad. Målet gäller om det är samebyn eller staten som ska bestämma över upplåtelse av småviltjakt och fiske i samebyns område. Girjas hade framgång i tingsrätten och staten överklagade. Hovrättens dom [...]

Läs mer

Proposition om ändrade mediegrundlagar

Den 30 november överlämnade regeringen proposition 2017/18:49 till riksdagen om ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Flera av de föreslagna ändringarna berör grundlagsskyddad verksamhet på internet. Regeringen föreslår en ansvarsbegränsning som innebär [...]

Läs mer

Ökade möjligheter att filma med drönare

Riksdagen: Sedan den 1 augusti behöver företag och privatpersoner inte längre Länsstyrelsens tillstånd enligt kameraövervakningslagen för att få filma från drönare. Myndigheter omfattas inte av det särskilda undantaget. I ett avgörande från hösten 2016 fann Högsta förvaltningsdomstolen (se HFD [...]

Läs mer
page 1 av 3