Aktuellt

Lagen om skiljeförfarande moderniseras

Regeringen föreslår en modernisering av lagen om skiljeförfarande för att säkerställa att den även framöver är en effektiv och rättssäker form av tvistlösning. Moderniseringen syftar bland annat till att göra skiljeförfarande mer lättillgängligt för utländska aktörer och på så vis attrahera [...]

Läs mer

Förslag om ny kamerabevakningslag

Regeringen har lämnat en proposition med förslag om en ny kamerabevakningslag vilken ska ersätta den nuvarande kameraövervakningslagen (2013:460). Den nya lagen avser att undanta viss kamerabevakning från tillståndsplikt, förbättra möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda [...]

Läs mer

Skyddet för företagshemligheter stärks

Proposition: Regeringen föreslår en ny lag om företagshemligheter. Till nyheterna hör att fler angrepp på företagshemligheter ska kunna förbjudas och ökade möjligheter till skadestånd för företag som drabbats. Ett stärkt skydd för företagshemligheter anses ge bättre förutsättningar för [...]

Läs mer

Uttalande

Med anledning av den uppmärksamhet som varit den senaste tiden i media får vi meddela följande. Danowsky & Partners biträder Dagens Nyheter och Expressen i deras begäran att Google, som äger YouTube, ska stänga vissa kanaler och ta bort visst material på YouTube som bland annat utgör [...]

Läs mer
page 1 av 4