Aktuellt

Ändrade mediegrundlagar

Med verkan från den 1 januari har flera ändringar skett i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Regeringen har också initierat ett fortsatt lagstiftningsarbete på TF:s och YGL:s områden.  Grundlagsändringarna har föregåtts av Mediegrundlagskommitténs betänkande, SOU [...]

Läs mer

Dagshändelseregeln tolkas av PMÖD

Inför valet av Ebba Busch Thor som ny partiledare för Kristdemokraterna våren 2015 publicerade Dagens Nyheter bilder på henne och Sara Skyttedal under en resa i Israel år 2009. DN hade hämtat bilderna från Sara Skyttedals profilsida på Facebook. Sara Skyttedal förde talan mot Dagens Nyheter och [...]

Läs mer

Värvningsförbud underkändes

I början av oktober meddelade Arbetsdomstolen ett uppmärksammat beslut om värvningsförbud (s k non-solicitation klausuler) i anställningsavtal. AD fann att förbuden var oskäligt långtgående och inte kunde göras gällande mot två tidigare anställda som lämnat för en konkurrerande verksamhet. [...]

Läs mer

Lagen om skiljeförfarande moderniseras

Regeringen föreslår en modernisering av lagen om skiljeförfarande för att säkerställa att den även framöver är en effektiv och rättssäker form av tvistlösning. Moderniseringen syftar bland annat till att göra skiljeförfarande mer lättillgängligt för utländska aktörer och på så vis attrahera [...]

Läs mer