Aktuellt

Ändrade mediegrundlagar

Med verkan från den 1 januari har flera ändringar skett i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Regeringen har också initierat ett fortsatt lagstiftningsarbete på TF:s och YGL:s områden.  Grundlagsändringarna har föregåtts av Mediegrundlagskommitténs betänkande, SOU [...]

Läs mer